OFICJALNY SERWIS DOLNEGO ŚLĄSKA

Powołano nowych dyrektorów dolnośląskich instytucji kultury

Zarząd Województwa Dolnośląskiego powołał dyrektorów instytucji kultury: Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu. W poniedziałek 27 marca br. uchwalono także zamiar powołania dyrektorskiego duetu, który stanie na czele Opery Wrocławskiej.

Zarówno Igor Wójcik – dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, jak i Magdalena Klich-Kozłowska – nowo wybrana dyrektor Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu, uzyskali jednogłośne rekomendacje komisji konkursowej. Oficjalnie obejmą swoje funkcje w połowie kwietnia 2023 r.

Igor Wójcik, obecnie p.o. dyrektora OKiS, deklaruje kontynuację dotychczasowej ścieżki instytucji, przy jednoczesnym wzmocnieniu działań na rzecz integracji i współpracy różnych podmiotów, organizacji pozarządowych i środowisk twórczych na Dolnym Śląsku. Ze względu na swoją wszechstronność OKiS prowadzi działalność programową w każdej dziedzinie kultury i sztuki. W proponowanym przez dyrektora programie ważnym celem działalności OKiS-u w najbliższych latach będzie dalsze rozwijanie tożsamości regionalnej oraz rozwój współpracy transgranicznej z Republiką Czeską i Niemcami, a także z regionami partnerskimi i innymi państwami.  

Magdalena Klich-Kozłowska od wielu lat związana jest z dolnośląskim środowiskiem filmowym jako producentka festiwalu Millennium Docs Against Gravity czy koordynatorka Polish Cinema for Beginners współpracowała z Kinem Nowe Horyzonty,  Wrocławską Fundacją Filmową oraz z Dolnośląskim Centrum Filmowym. W swoim programie stawia na takie filary działalności instytucji jak edukacja, dolnośląskość (aktywizacja sieci kin DCF rozsianych na Dolnym Śląsku), stałe cykle programowe oraz synergię działań i łączenie potencjałów podmiotów kultury. Nowa dyrektor planuje ściągnąć do kina młodszych widzów, nie zapominając o obecnych widzach w wieku 50+, którzy z chęcią wybierają ofertę DCF-u.

– Wizyta w kinie nie musi ograniczać się tylko do pokazu i lekcji, warsztatów lub oglądania ekranizacji obowiązkowych lektur – od najmłodszych lat powinniśmy uwrażliwiać i uświadamiać dzieci i młodzież, jak ważną rolę pełni kino jako miejsce, ponieważ to oni będą późniejszą grupą docelową decydującą portfelem, czy i na co wybrać się do kina –  podkreśla Magdalena Klich-Kozłowska.

Wyzwaniem, które czeka nową dyrektor będzie zwiększenie przychodów DCF, także poprzez podniesienie efektywności działań komercyjnych i sponsoring prywatny.

Wobec faktu, iż powołanie dyrektora Opery Wrocławskiej będzie miało miejsce w trakcie trwania sezonu artystycznego Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował się na przeprowadzenie procedury powołania Dyrektora Opery Wrocławskiej bez konkursu. Uchwała „zamiarowa” z 27 marca rekomenduje powołanie duetu w składzie: Michał Znaniecki jako zastępca dyrektora ds. artystycznych oraz Tomasz Janczak – dyrektor.

Michał Znaniecki to rozpoznawalne w świecie operowym nazwisko gwarantujące utrzymanie odpowiedniej renomy Opery Wrocławskiej. Studiował na Uniwersytecie w Bolonii u Umberto Eco oraz Giorgio Strehlera w Teatro Piccolo di Milano. Jest autorem ponad 200 spektakli, od przeszło 25 lat pracuje na najważniejszych scenach operowych całego świata, między innymi w Polsce, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Chinach, Argentynie, Chorwacji, na Węgrzech czy Kubie (Teatro San Carlo w Neapolu, Teatro Real w Madrycie, Teatro Colon w Buenos Aires, Narodowa Opera w Budapeszcie i inne). Na swoim koncie ma współpracę  z największymi solistami i dyrygentami takimi jak Daniel Oren, Placido Domingo, Jose Cura, Maurizio Begnini czy Piotr Beczała.

W 2008 r. pełnił funkcję p. o. dyrektora artystycznego Opery Narodowej w Warszawie, a w latach 2009–2012, przez trzy sezony artystyczne, był dyrektorem Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu. W jego dorobku artystycznym znajdują się największe i najważniejsze tytuły operowe takich kompozytorów jak Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti, Wolfgang Amadeusz Mozart, Gioacchino Rossini czy Stanisław Moniuszko. Wielokrotnie został doceniony za swój dorobek artystyczny oraz oryginalne przedsięwzięcia artystyczne włączające osoby wykluczone [m.in.: nagrodą Premios Líricos Teatro Campoamor za spektakl Eugeniusz Oniegin dla najlepszej produkcji premierowej roku w Hiszpanii (2011), Narodową Nagrodą Teatralną Chorwacji za najlepszy spektakl operowy roku dla Mefistofele (2014), „włoskim Oscarem operowym” Premio Abbiati za projekt 200.com – Pagliacci (2015), Złotą Maską za spektakl roku Romeo i Julia (2017), Teatralną Nagrodą Muzyczną im. Jana Kiepury dla najlepszego reżysera (2021)]. Odznaczony srebrnym medalem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Tomasz Janczak ukończył Akademię Muzyczną we Wrocławiu, Wydział Wokalno-Aktorski; w 2011 uzyskał tytuł reżysera teatralnego, a w 2013 doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie wokalistyka. Współpracował jako solista z Teatrem Muzycznym w Łodzi oraz Teatrem Muzycznym w Lublinie, śpiewał jako pierwszy tenor w Teatrze Muzycznym – Operetce Wrocławskiej. W 2006 roku uzyskał dyplom ukończenia studiów podyplomowych Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i tytuł Skutecznego menadżera nowoczesnej firmy. Pełnił funkcję pełnomocnika dyrektora naczelnego do spraw artystycznych w Teatrze Muzycznym w Lublinie. W latach 2009-2013 był dyrektorem artystycznym Teatru Muzycznego w Lublinie. Od 2016 r. jest  dyrektorem Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Jako dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej wykazał się umiejętnościami w prowadzeniu gospodarki finansowej Filharmonii. W sposób prawidłowy i terminowy wykonywał wszystkie obowiązki związane z formalnoprawnym działaniem instytucji oraz w sposób efektywny pozyskiwał dodatkowe źródła finansowe na prowadzenie jej działalności. Jego kompetencje jako dyrektora zarządzającego są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania Opery Wrocławskiej.

Teraz Województwo wystąpi do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o wyrażenie zgody na powołanie oraz o opinię do związków zawodowych działających w Operze Wrocławskiej i stowarzyszeń zawodowych i twórczych.

– Wszystkim nowopowołanym szefom naszych instytucji życzę powodzenia, a przede wszystkim odwagi w działaniu – mówi Krzysztof Maj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Ostatnie artykuły

Skip to content