Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies na stronach internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


Marszałek Województwa Dolnośląskiego, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie  *.dolnyslask.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron dolnyslask.pl.


Gromadzenie danych
Przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

•    publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)

•    nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,

•    czas nadejścia zapytania,

•    pierwszy wiersz żądania HTTP,

•    kod odpowiedzi HTTP,

•    liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

•    adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,

•    informacje o przeglądarce użytkownika,

•    informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.


Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.


Mechanizm Cookies na stronie internetowej.

„Ciasteczka” – pliki Cookies – to rodzaj  niewielkich informacji  – danych teleinformatycznych, które wysyłane są przez każdy serwis internetowy odwiedzany przez Użytkownika i zapisywane są na jego urządzeniu, np. komputerze czy smartfonie, z którego korzysta podczas przeglądania stron internetowych.


Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane na stronie dolnyslask.pl nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu dolnyslask.pl powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Odnośniki do innych stron
Serwis dolnyslask.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu dolnyslask.pl

Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu