OFICJALNY SERWIS DOLNEGO ŚLĄSKA

Blisko 140 milionów złotych dla dolnośląskich przedsiębiorców

Rusza nabór wniosków w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Konkurs skierowany będzie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a pieniądze przeznaczone będą mogły być na wsparcie inwestycyjne firm z sektora produkcyjnego i usługowego. Szczegóły przedstawili podczas konferencji prasowej marszałek Cezary Przybylski, wicemarszałek Grzegorz Macko, Tymoteusz Myrda – członek zarządu województwa oraz Jacek Ilnicki – Dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

– Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska to nowy program wsparcia unijnego dla naszego regionu. To jednocześnie nasz ogromny sukces negocjacyjny, dzięki któremu Dolny Śląsk zyska rekordowe wsparcie finansowe. Dziś mówimy o ważnym elemencie tego programu jakim jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dedykowany subregionowi wałbrzyskiemu. Dziś ogłaszamy pierwszy konkurs dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – mówi Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego. 

Wsparcie inwestycyjne przeznaczone będzie dla firm z sektora produkcyjnego i usługowego. Pieniądze będzie można przeznaczyć na rozbudowę przedsiębiorstwa oraz zwiększenie jego konkurencyjności poprzez m.in. zakup maszyn i sprzętu, własności intelektualnej, a preferowane będą projekty dzięki którym powstaną nowe miejsca pracy.

– To wspaniały dzień dla Dolnego Śląska, a w szczególności dla jego południowej części, ponieważ konkurs o którym dziś informujemy przeznaczony jest właśnie dla subregionu wałbrzyskiego. Pieniądze europejskie już płyną do naszego regionu, a warto przypomnieć, że dzięki wsparciu rządowemu mamy zabezpieczone środki na część wkładów własnych do tych projektów – dodaje wicemarszałek Grzegorz Macko.

Wnioski wyłącznie w formie elektronicznej będą mogły składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące projekt na obszarze subregionu wałbrzyskiego (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki). Nabór wniosków rozpocznie się 31 maja br.

Maksymalny poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorców wynosi do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, a dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków. Minimalna wartość całkowita projektu wynosi 918 tysięcy złotych, a maksymalna 40 milionów złotych.  W sumie na konkurs przeznaczono 137,7 milionów złotych.

– Zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli nauki i samorządy do tego aby aplikowały do tego konkursu. Po wszelkie niezbędne informacje dotyczące programów i konkursów można zgłaszać się do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, która otwiera swoją filię w Świdnicy – informuje Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa.

Filia Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w Świdnicy będzie odpowiadała m.in. za  wdrożenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji obejmującego projekty dotyczące przemian w regionach pogórniczych, czyli w subregionie wałbrzyskim. Świdnicka filia DIP będzie prowadzić działania promocyjno-informacyjne (w tym szkolenia dla beneficjentów) w zakresie realizacji działań objętych FST oraz będzie zajmować się bezpośrednią obsługą wnioskodawców i beneficjentów.

Ostatnie artykuły

Skip to content