OFICJALNY SERWIS DOLNEGO ŚLĄSKA

Dolnośląskie inwestycje walczą o prestiżowy tytuł

35 inwestycji z Dolnego Śląska walczy o zwycięstwo w najnowszej edycji konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku.

– Ogólnopolski Konkurs Budowlany dla inwestorów, wykonawców i projektantów ma już długą, ponad dwudziestopięcioletnią tradycję. Co roku do biura organizacyjnego spływają zgłoszenia od ambitnych, pełnych zapału ludzi, którzy chcą zmieniać na lepsze otaczającą ich rzeczywistość. O udział w rywalizacji ubiegają się nie tylko osoby fizyczne, ale też powiaty, urzędy miasta, instytucje  i deweloperzy – mówią organizatorzy. – Celem naszych działań jest promocja oraz wyłonienie każdego roku najlepszych, wyróżniających się szczególnymi walorami przedsięwzięć budowlanych. Zgłaszać można projekty, które za cel obrały sobie ratowanie obiektów dziedzictwa minionych pokoleń. Mogą być to budynki różnego typu – mieszkalne, hotelarskie, przemysłowe, sportowe i zabytkowe, ale też mosty, drogi czy całe obszary poddane rewitalizacji oraz nowe obiekty – tłumaczą.

Dolnośląskie inwestycje zgłoszone do 28. edycji konkursu

 • Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Folwarcznej 4 i 5 w Głogowie
 • Budowa Hospicjum ul. Paulinów 1 w Głogowie
 • Budowa Domu Kultury w Radwanicach
 • Modernizacja Boiska Sportowego Krośnice
 • Trwała ruina zabytkowego pałacu w Goszczu
 • Remont i adaptacja budynku na Świetlicę Wiejska oraz siedzibę OSP w Zawadzie
 • Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej
 • Budowa remizy strażackiej w Ligocie Małej
 • Mosty Bolesława Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 we Wrocławiu
 • Cztery cylindryczne zbiorniki retencyjne z betonu sprężonego o łącznej pojemności V = 60 000 m3 na terenie przepompowni Port Południe we Wrocławiu
 • Budowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego ul. Asfaltowa 6 we Wrocławiu
 • Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego TBS Wrocław Leśnica IX
 • Budowa remizy OSP w Węgrach
 • Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy SP. nr 4 w Oławie
 • Przebudowa nawierzchni śródmieścia wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz elementami małej architektury w ramach rewitalizacji miasta Oławy, Etap II, podetap I w zakresie ulicy Wrocławskiej
 • Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu wraz z wewnętrznymi instalacjami z przeznaczeniem na budynek mieszkalno-usługowy przy ul. 1 Maja 11 w Oławie
 • Zagospodarowanie Skweru Adama Wójcika na cele rekreacyjne w Oławie
 • Budowa remizy OSP w Węgrach
 • Odbudowa budynku Ratusza w Strzelinie
 • Ziębicki Inkubator Przedsiębiorczości
 • Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 3 w Kłodzku
 • Suchy zbiornik przeciwpowodziowy na rzece Bystrzyca Dusznicka w miejscowości Szalejów Górny
 • Geo-park Kamienny Trakt Szczytna
 • Budowa budynku przedszkola samorządowego i żłobka publicznego w Bożkowie
 • Rewitalizacja budynku byłego dworca PKP w Kowarach
 • Budowa Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach
 • Rowerowa Stanica Zabobrzańska-Edukacyjne Miasteczko Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze
 • Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego Willa Maxa Erfurta w Jeleniej Górze
 • Budowa Krytego Lodowiska ul. Kilińskiego 12 w Jeleniej Górze
 • Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Placówek Pozaszkolnych-Centrum Wspierania uzdolnień w Jeleniej Górze
 • Rewitalizacja i przebudowa amfiteatru w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju
 • Budowa Placu Zabaw w Parku Szwedzkim w Szczawnie-Zdrój
 • Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ulicy Słonecznej w Szczawnie-Zdroju
 • Adaptacja zabytkowego budynku na centrum dawnych technik garncarskich w Bolesławcu
 • Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe w Bolesławcu

Ostatnie artykuły

Skip to content