OFICJALNY SERWIS DOLNEGO ŚLĄSKA

Dolny Śląsk stawia na zamki i pałace. Kolejne środki na projekty z Niemcami i Czechami

Dolnośląska Organizacja Turystyczna stawia na zamki i pałace. Stowarzyszenie otrzymało środki z programu Interreg na rozwój produktu turystycznego opartego na dziedzictwie kulturowym regionu.

Zamki, pałace i rezydencje to jeden z ulubionych turystycznych celów Dolnego Śląska. Bogactwo tego rodzaju dziedzictwa w regionie sprawia, że jest ono jednym z ważniejszych produktów turystycznych doskonale wpisującym się zarówno w dokumenty strategiczne, jak i w motyw przewodni promocji województwa, czyli Tajemniczy Dolny Śląsk. Dlatego od lat Dolnośląska Organizacja Turystyczna (DOT), wspólnie z samorządowymi i prywatnymi partnerami pracuje nad wizerunkiem regionu jako miejsca, w którym można odkryć historię rodów szlacheckich, książąt oraz rycerzy rozbójników. 

W 2014 roku pod skrzydłami DOT 14 obiektów historycznych rozpoczęło współpracę jako Europejski Szlak Zamków i Pałaców. Obecnie Szlak, który skupia tylko obiekty udostępnione do zwiedzania, liczy na Dolnym Śląsku już 20 miejsc. Dostępność dla turysty to tylko jeden z wymogów przystąpienia do Szlaku. „Do 2020 roku w ramach projektu realizowaliśmy wspólnie dużo kampanii opartych na sieciowaniu atrakcji łączonych motywem szlacheckiego życia. W 2020 roku po raz pierwszy sięgnęliśmy po środki z Unii Europejskiej na transgraniczny rozwój Szlaku. Był to pierwszy krok do wypełnienia treścią obiecanej w jego nazwie europejskości” – powiedział Jakub Feiga – Dyrektor Biura Zarządu DOT. Kolejny krok został wykonany w 2023 roku, kiedy DOT jako lider partnerstwa złożył wnioski projektowe „Łączą nas zamki i pałace” najpierw do naboru w programie Interreg Polska – Saksonia, a następnie Interreg Republika Czeska – Polska. Poprzedziły to liczne spotkania z partnerami realizowane przy wsparciu Samorządu Województwa Dolnośląskiego i wsparcie pana Krzysztofa Maja – członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego odpowiedzialnego za turystykę, który ułatwiał współpracę rekomendując nas jako partnerów i promując projekt wśród czeskich hetmanów oraz saksońskich ministrów. 

Obecnie znane już są wyniki obu naborów i wiadomo, że DOT może rozwijać Europejski Szlak Zamków i Pałaców w obu krajach. „To będzie duży krok na przód dzięki zaoferowaniu turystom większej liczby obiektów i większego ich zróżnicowania. Poprzez wspólną wizualizację na dużym obszarze i duże grono parterów będziemy w stanie oddziaływać na większą grupę turystów” mówi Marek Janczyszyn, koordynator projektu.

Wartość projektu „Łączą nas zamki i pałace” na granicy polsko – niemieckiej, gdzie partnerów jest dwóch to 333.255,00 EUR, a „Łączą nas zamki i pałace” na granicy polsko czeskiej, to 903.954,14 EUR (przy pięciu partnerach). Podstawowym celem obu realizowanych równocześnie projektów jest integracja rozdrobnionej oferty, połączenie jej w duchu wzajemnego uzupełniania się, a docelowo wydłużenie pobytów turystów na obszarze transgranicznym. 

Jak mówi dyrektor DOT: „Już dziś planujemy co zrobimy po zakończeniu tych projektów. Chciałbym, żeby w 2026 roku wspólnie wszyscy partnerzy wystartowali do projektu w ramach Interreg Central Europe i żebyśmy na tyle sprofesjonalizowali naszą współpracę, aby w przyszłości możliwe było zgłoszenie Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców na listę szlaków kulturowych Rady Europy”. 

Obszar wsparcia obu Interregów to prawie 70% powierzchni województwa dolnośląskiego. Nie oznacza to jednak, że DOT nie będzie prowadzić kampanii na pozostałych 30% obszaru. Było to przedmiotem w naszym gronie i jak wyjaśnia Adam Zawada – prezes Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej: „Otrzymane dofinansowanie pozwala nam na znaczne zwolnienie środków przeznaczonych na statutową działalność i przeznaczenie ich właśnie na te obszary, których obszar wsparcia nie obejmuje. Oznacza to, że na projektach skorzystają nie tylko obiekty historyczne, ale wszyscy członkowie naszego stowarzyszenia, ponieważ na promocję ich oferty będziemy mogli przeznaczyć większą część środków statutowych”. 

Informacja o projekcie „Łączą nas zamki i pałace Polska – Czechy”
 

Okres realizacji: 01.04.2024 – 31.06.2026
Wartość projektu: 903 954,14 €
Wartość działań DOT: 213 243,80 €
Dofinansowanie DOT: 170 595,04 €
Wkład własny DOT: 42 648,76 €
Partner Wiodący: Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Partnerzy projektu: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace, Destinační společnost Východní Čechy, Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje, s.r.o. 

Opis projektu: 
Celem projektu jest zintensyfikowanie i usprawnienie promocji zamków i pałaców na obszarze CZ i PL, które jako elementy nośne nowego produktu transgranicznego zostaną włączone do projektu Europejskiego Szlaku Kulturowego, w celu zwiększenia turystyki na terenie wspólnego regionu. Partnerzy z Dolnego Śląska i Czech Wschodnich zrealizowali wspólnie projekt Łączą nas zamki i pałace, a utworzony produkt Europejski Szlak Zamków i Pałaców Polska-Czechy zostanie rozszerzony na kolejne obszary pogranicza (Kraj Kralovo-Hradecki, Kraj Ołomuniecki, Województwo opolskie). Nowy produkt połączy obecne atrakcje, ich specyficzną ofertę i różne doświadczenia, które rozwinie o dalsze usługi towarzyszące na wspólnym obszarze partnerów, tworząc kompleksową i różnorodną, długotrwałą ofertę, która przyczyni się do wydłużenia pobytu na danym obszarze. Różna i oryginalna oferta turystyczna oraz różne główne grupy docelowe zamków i pałaców na obszarze CZ i PL są kluczowym parametrem i wartością dodaną dla utworzenia wysokiej jakości i atrakcyjnego produktu, który przyniesie korzyści dla całego obszaru. Wspólny produkt transgraniczny przyczyni się nie tylko do uatrakcyjnienia oferty turystycznej regionu i zwiększenia konkurencyjności na rynku turystycznym, ale także do wzajemnego poznania i umocnienia relacji w odniesieniu do krajobrazu i kultury obu krajów. Planowana promocja i kompleksowe informacje, w tym ścisła współpraca z głównymi podmiotami w regionie – zwłaszcza atrakcjami i centrami informacji turystycznymi zwiększy wykorzystanie potencjału zasobów kulturowych, zwiększy ruch w zwiedzaniu zamków i pałaców, wydłuży okres pobytu na objętym obszarze z pozytywnym wpływem na inne usługi nie tylko w turystyce.

Produkty projektu: 
1. Strona i podstrony internetowe.
2. Kampania online Google Ads + Meta Ads (Facebook, Instagram) po obu stronach granicy.
3. Konkurs fotograficzny
4. Inspiracyjne programy transgraniczne
5. Katalog
6. Wizyty studyjne na terytorium wszystkich partnerów (5 wizyt)
7. Warsztaty z pracownikami CIT (5 warsztatów)
8. Wydarzenia promocyjne (2 wydarzenia w każdym województwie/kraju)
9. Spotkania z dziennikarzami-Road Show – Praga (CZ), Warszawa (PL), Bratysława (SK).10. Oznakowanie zamków i pałaców (PL – tabliczki QR, CZ – naklejki)
11. Strategia Rozwoju do 2030 r. 

Informacja o projekcie „Łączą nas zamki i pałace Polska-Niemcy”

Okres realizacji: 01.02.2024 – 31.01.2026
Wartość projektu: 333 255,00 €
Wartość działań DOT: 182 055,00 €
Dofinansowanie DOT: 145 644,00 €
Wkład własny DOT: 36 411,00 €
Partner Wiodący: Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Partner projektu: Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH

Opis projektu:
Projekt dotyczy opracowania i wdrożenia planu działania, który posłuży do stworzenia, rozwoju i promocji sieci współpracy transgranicznej polegającej na rozszerzeniu istniejącego produktu turystycznego pod marką „Europejski Szlak Zamków i Pałaców”. Obecnie szlak funkcjonuje na terenie Dolnego Śląska oraz Kraju Pardubickiego. Naturalnym kierunkiem rozwoju szlaku jest rozszerzenie go na teren Niemiec. Jak dotąd nie nastąpiła realizacja idei wykorzystania i połączenia wspólnego potencjału w obszarze materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego na poziomie wspólnej promocji niemieckich i polskich zamków i pałaców. Atrakcje turystyczne są promowane oddzielnie po polskiej i niemieckiej stronie, z minimalnym powiązaniem, a promocja po obu stronach obszaru jest w tym względzie ograniczona. Turyści nie znają oferty atrakcji, które są dostępne niedaleko za granicami kraju. Efektem tego będzie zintensyfikowanie i usprawnienie promocji zamków i pałaców po obu stronach granicy na obszarze wsparcia. Przyczyni się to do wzrostu i rozwoju ruchu turystycznego w obszarze wsparcia. W wyniku realizacji projektu powstanie produkt turystyczny „Europejski Szlak zamków i pałaców Polska-Niemcy”, który połączy obecne atrakcje oraz ich specyficzną ofertę. Planowana promocja i kompleksowe działania informacyjne zwiększy wykorzystanie potencjału zasobów kulturowych, ruch turystyczny w zamkach i pałacach, wydłuży okres pobytu na objętym obszarze z pozytywnym wpływem na inne usługi nie tylko w branży turystycznej. W wyniku współpracy partnerów powstanie dokument „Strategia promocji i rozwoju Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców”, która w przyszłości będzie wykorzystywana do dalszego rozwoju Szlaku.

Produkty projektu: 
1. Mapa drukowana Europejski Szlak Zamków i Pałaców Polska-Niemcy
2. Filmy promocyjne prezentujące zamki i pałace
3. Strategia/Plan działania promocji i rozwoju Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców 4. Inspiracyjne programy
5. Strony internetowe
6. Kampania online
7. Szkolenia dla pracowników CIT po obu stronach granicy na obszarze wsparcia
8. Transgraniczne wydarzenie publiczne. 

Ostatnie artykuły

Skip to content