OFICJALNY SERWIS DOLNEGO ŚLĄSKA

Duże pieniądze dla dolnośląskich firm. Kto może je dostać? Oto zasady

Aż 75 milionów złotych trafi do dolnośląskich przedsiębiorców w ramach konkursów prowadzonych przez konsorcjum, którego liderem jest Dolnośląska Agencja współpracy Gospodarczej. Wsparcie skierowane będzie do firm, które zostały dotknięte skutkami epidemii COVID-19. Zasady ubiegania się o pomoc finansową przedstawił dziś marszałek Cezary Przybylski.

– Wsparcie, jakie przekazujemy dolnośląskim przedsiębiorcom to kolejny duży zastrzyk finansowy dla regionalnej gospodarki. Skutki pandemii koronawirusa są nadal odczuwalne dla dolnośląskich firm, dlatego chcemy dać impuls, który pozwoli in w pełni wykorzystać swój potencjał – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.

Pandemia COVID-19 jest już za nami, jednak jej skutki, zwłaszcza dla dolnośląskich firm są nadal odczuwalne. Samorząd województwa wspierał dolnośląski biznes rozmaitymi działaniami w ramach Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego. W sumie był to miliard złotych przeznaczony na pomoc przedsiębiorcom z regionu. Dostępny od dziś produkt finansowy dla przedsiębiorców to pożyczki na rozwój dla firm, które ucierpiały w wyniku epidemii. 75 milionów złotych przeznaczonych zostanie na pożyczki inwestycyjne i obrotowe dla firm.

– Dostrzegamy potrzebę stworzenia systemowego wsparcia małych i średnich firm. Ich kondycja jest niezwykle ważna dla regionalnej gospodarki. Warunki ekonomiczne powodują, że często brakuje im środków na bieżącą działalność. Chcemy je wspierać i umożliwiać im rozwój i bezpieczny byt dla ich pracowników – dodaje Krzysztof Maj, członek zarządu województwa.

Według przyjętych założeń firma może ubiegać się o jedną pożyczkę obrotową i więcej niż jedną pożyczkę inwestycyjną (o ile ich łączna suma nie przekroczy 3 milionów złotych). Pożyczka Inwestycyjna – na wydatki inwestycyjne,czyli nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu nieruchomości(gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności).

Pożyczka Obrotowa – na wydatki bieżące związane z prowadzoną działalnością gospodarczą(zakup środków obrotowych niezbędnych do prowadzonej działalności, bieżące wydatki firmy związane z funkcjonowaniem, np. energia elektryczna, wynagrodzenia, usługi prawne lub księgowe, itp.).

– Dolnośląski Fundusz Rozwoju w ciągu swojej dziesięcioletniej już działalności udzielił wsparcia 3000 dolnośląskich przedsiębiorców. W sumie udzieliliśmy pożyczek na ponad pół miliarda złotych. Dziś ogłaszamy kolejny produkt finansowy, który będzie dostępny dla regionalnych przedsiębiorców, których firmy ucierpiały z powodu pandemii – mówi Roman Kozłowski, prezes Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.

Pożyczki na Rozwój przeznaczone są dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzących działalność gospodarczą wpisanych rejestru przedsiębiorców przed 1 stycznia 2020. Warunkiem ubiegania się o pożyczkę są m.in. pogorszenie sytuacji związane ze spadkiem przychodów, zmniejszeniem zatrudnienia, ograniczeniem inwestycji, przerwaniem łańcucha dostaw czy inflacją. Wsparcie w szczególności dotyczy branż istotnych dla regionu, m.in. turystyka, usługi noclegowe, gastronomia.

Partnerami, poprzez których będzie można ubiegać się o pożyczki, są Dolnośląski Park Innowacji i Nauki, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” oraz Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG”

– Niezbędne dokumenty i wnioski, dzięki którym można ubiegać się o pożyczki można znaleźć na stronach internetowych wszystkich pośredników, a także w siedzibach tych spółek. Zachęcamy do także kontaktu z naszymi pracownikami, którzy udzielą wszystkich niezbędnych informacji oraz pomogą przejść przez formalne procedury – informuje Michał Rado, prezes Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej.

Ostatnie artykuły

Skip to content