OFICJALNY SERWIS DOLNEGO ŚLĄSKA

Fundusze Europejskie popłyną na Dolny Śląsk

Podpisany dziś Kontrakt Programowy to umowa między samorządem województwa i rządem określający warunki przyznania naszemu regionowi funduszy unijnych na najbliższe lata. Podpisanie dokumentu otwiera drogę do negocjacji z Komisją Europejską programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

– To ważny dzień, w który możemy ogłosić, że negocjacje strony rządowej i samorządowej się zakończyły. Kontrakt Programowy jest dokumentem, który wyznacza kierunki realizacji polityki funduszy europejskich. Chciałem Państwu pogratulować i podziękować, to duży sukces dla województwa – mówił Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

– Tempo rozwoju Dolnego Śląska, które osiągnęliśmy w ostatnich latach, wymaga kontynuacji. Wynegocjowaliśmy dla regionu budżet unijny w wysokości prawie 11 miliardów złotych, który pozwoli realizować szereg inwestycji potrzebnych mieszkańcom województwa. Naszym wspólnym celem jest dalszy dynamiczny rozwój Dolnego Śląska, a realizowane inwestycje mają poprawiać jakość życia Dolnoślązaków – powiedział Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Jak dodał Marszałek, w Kontrakcie Programowym, poza wysokością środków unijnych na program regionalny, uzgodnione zostały przedsięwzięcia priorytetowe, szczególnie ważne dla rozwoju regionu i poprawy jakości życia jego mieszkańców. Wśród 46 przedsięwzięć znalazła się m.in.:

  • Rewitalizacja linii kolejowej nr 303 Duninów-Chocianów, nr 310 na odcinku Kobierzyce-Łagiewniki Dzierżoniowskie, nr 319 na odcinku Strzelin-Łagiewniki Dzierżoniowskie, nr 340 i 308 na odcinku Jelenia Góra-Karpacz, nr 345 i 308 na odcinku Mysłakowice-Kowary-Kamienna Góra, nr 372 na odcinku Bojanowo-Góra Śląska wraz z elektryfikacją, nr 318 na odcinku Srebrna Góra-Bielawa Zachodnia, nr 312 Jerzmanice Zdrój-Wojcieszów Górny, nr 322 na odcinku Kłodzko Nowe-Stronie Śląskie
  • Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie ginekologii i położnictwa na Dolnym Śląsku
  • Budowa budynku oddziałów pediatrycznych przy ulicy Sokołowskiego w Wałbrzychu
  • Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie leczenia psychiatrycznego na Dolnym Śląsku
  • Przebudowa bloku operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
  • Dolnośląska Cyklostrada – rozwój dróg rowerowych na terenie Dolnego Śląska
  • Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń”
  • Dolnośląski Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych
  • Diagnostyka występowania i terapia zaburzeń rozwojowych ze spektrum FAS/FASD
  • Rewitalizacja przestrzeni zabytkowego Młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju

– Dziękuję za konstruktywny dialog i zaangażowanie. Te pieniądze to poprawa sytuacji całego regionu, szereg ważnych inwestycji jak m.in. rewitalizacja linii kolejowych, ale także inwestycje w infrastrukturę czy służbę zdrowia, które wpływają na bezpieczeństwo i poprawę komfortu życia mieszkańców – dodał Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Na rekordowe, blisko 11 miliardów złotych składają się ponad 1,73 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 556 mln euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dedykowanego dla rozwoju subregionu wałbrzyskiego. Dolny Śląsk zyska również dodatkowe ponad 61 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, które przeznaczone zostaną na realizację projektów z zakresu aktywizacji zawodowej, włączenia społecznego oraz edukacji. Dzięki temu alokacja Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 wynosić będzie prawie 2 mld 300 mln euro.

Kontrakt opisuje warunki przyznania naszemu regionowi funduszy unijnych na najbliższe lata
Kontrakt opisuje warunki przyznania naszemu regionowi funduszy unijnych na najbliższe lata

Priorytetem Zarządu Województwa Dolnośląskiego jest zrównoważony rozwój całego regionu i niwelowanie dysproporcji wewnątrzregionalnych, w tym wspieranie rozwoju południowej części województwa. Dzięki nowemu budżetowi unijnemu Dolny Śląsk będzie rozwijał się w kolejnych latach, dlatego tak ważne jest precyzyjne i odpowiadające potrzebom Dolnoślązaków przygotowanie projektu Programu Regionalnego Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021 – 2027.

– Dolny Śląsk to dynamicznie rozwijający się region z dużym potencjałem gospodarczym. Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 to kluczowy dokument, określający strategię wykorzystania funduszy europejskich w województwie dolnośląskim na najbliższe lata. Realizacja nowego programu regionalnego pozytywnie wpłynie na zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej między północą a południem województwa oraz zniweluje występujące dysproporcje, co pozwoli na dalszy, harmonijny rozwój regionu oraz wysoką jakość życia mieszkańców – mówi Grzegorz Macko Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Podpisany dziś, liczący prawie sto stron, dokument ustala między innymi maksymalną i minimalną kwotę dofinansowania programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa, środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych lub z budżetu państwa. Dodatkowo precyzuje także kierunki i warunki wsparcia, określa przedsięwzięcia priorytetowe, a także charakteryzuje warunki przekazywania i rozliczania środków.

Kontrakt opisuje warunki przyznania naszemu regionowi funduszy unijnych na najbliższe lata
Kontrakt opisuje warunki przyznania naszemu regionowi funduszy unijnych na najbliższe lata

Program regionalny przygotowany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego we współpracy z samorządami terytorialnymi jest programem odpowiadającym na potrzeby mieszkańców regionu. Dzięki środkom unijnym realizowane będą również ważne inwestycje w nowoczesną ochronę zdrowia i sukcesywną poprawę jakości opieki medycznej – mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Cały czas prowadzimy rozmowy z samorządami i partnerami społecznymi, które dotyczą nowych funduszy unijnych dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie mają nam pomóc w rozwoju wielu dziedzin m.in. w rozwoju infrastruktury transportowej – drogowej i kolejowej. Chcemy zagwarantować mieszkańcom Dolnego Śląska jak najlepsze warunki do komfortowego życiamówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

W sprawie funduszy europejskich przeprowadzono wiele konsultacji, była otwarta rozmowa i wspólne wysłuchiwanie argumentów. Dużo elementów udało się wdrożyć do programu. Jesteśmy otwarci na merytoryczną dyskusję i cieszę się, że ona trwa, bo jeśli dyskutujemy to znaczy, że wszystkim nam bardzo zależy, aby region zyskał jak najwięcej dla dobra mieszkańców – mówi Krzysztof Maj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Ostatnie artykuły

Skip to content