OFICJALNY SERWIS DOLNEGO ŚLĄSKA

Gospodarka Dolnego Śląska: kto się ma najlepiej?

Jest najnowszy raport Urzędu Statystycznego o sytuacji społeczno-gospodarczej Dolnego Śląska. Dane dotyczą maja 2023 roku. Co wyliczyli eksperci? W regionie spada bezrobocie, pensje w sektorze przedsiębiorstw wzrosły w ciągu roku o 12,3 proc., ale za to ceny towarów i usług konsumpcyjnych podniosły się o 16,1 proc. Koniunkturę gospodarczą najlepiej oceniają firmy zajmujące się transportem i gospodarką magazynową, zakwaterowaniem i gastronomią oraz informacją i komunikacją.

Oto szczegółowe dane płynące z raportu:

  • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju br. wzrosło w skali roku o 1,1%; przed rokiem odnotowano jego wzrost o 2,7%. Wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w 11 sekcjach, w tym największy w informacji i komunikacji (o 12,2%).
  • Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 4,5% i była niższa w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 0,1 p.proc.), a także w porównaniu z majem ub. roku (o 0,2 p.proc.).
  • Wzrost przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym wyniósł 12,3% (przed rokiem odnotowano wzrost o 14,2%). Przeciętne wynagrodzenie było wyższe niż w kraju (7464,68 zł wobec 7181,67 zł), także jego wzrost w ciągu roku był nieco większy niż w kraju (o 0,1 p.proc.).
  • Przeciętne ceny skupu pszenicy, żyta, bydła, drobiu oraz mleka były niższe, a trzody chlewnej wyższe niż przed rokiem.
  • W skali roku zwiększyła się produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) o 15,1% (przed rokiem notowano wzrost o 6,0%), a produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących) o 7,4% (w maju ub. roku wystąpił wzrost o 10,8%).
  • Według wstępnych danych liczba mieszkań oddanych do użytkowania była o 18,3% mniejsza niż w maju ub. roku. Najwięcej mieszkań oddali do użytkowania inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem. W ujęciu rocznym zmniejszyła się liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (o 46,2%) oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 35,4%).
  • W skali roku zwiększyła się sprzedaż detaliczna (o 2,7%, wobec wzrostu o 21,5% w maju 2022 r.) oraz zmniejszyła się sprzedaż hurtowa (o 8,9%, wobec wzrostu o 18,3% przed rokiem).
  • W maju br. do rejestru REGON wpisano 2795 nowych podmiotów, tj. o 2,6% więcej niż w poprzednim miesiącu, natomiast z ewidencji wykreślono 1447 podmiotów, tj. o 16,8% więcej niż przed miesiącem. Według stanu na koniec maja br. w rejestrze REGON 57,8 tys. podmiotów miało zawieszoną działalność (o 27 jednostek więcej niż przed miesiącem).
  • W czerwcu br. podmioty prowadzące działalność usługową w zakresie transportu i gospodarki magazynowej, zakwaterowania i gastronomii, a także informacji i komunikacji oceniają koniunkturę gospodarczą pozytywnie i lepiej lub podobnie jak maju br. W przypadku pierwszej z tych sekcji widoczny jest największy wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 9,9 w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wzrosty wartości tego wskaźnika, mimo utrzymanych negatywnych opinii o sytuacji gospodarczej, odnotowano również w sekcji budownictwo i przetwórstwo przemysłowe. W handlu hurtowym oraz detalicznym oceny przedsiębiorców odnośnie koniunktury są niekorzystne, ale na poziomie zbliżonym wobec tego z maja br.
  • W I kwartale 2023 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w skali roku w znacznie większym stopniu niż w analogicznym okresie ub. roku (o 16,1% wobec 8,9%). Najbardziej podrożała żywność i napoje bezalkoholowe oraz towary i usługi związane z mieszkaniem.

Ostatnie artykuły

Skip to content