OFICJALNY SERWIS DOLNEGO ŚLĄSKA

GUS o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego

Zobacz także

Mniejsze bezrobocie, wyższe wynagrodzenia miesięczne, ale i znaczny wzrost cen – to dane z najnowszego komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w sierpniu 2022 roku.

  • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu br. było wyższe o 2,5% niż w sierpniu 2021 r. Wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w 10 sekcjach, w tym największy w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 18,9%).
  • Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła, podobnie jak w lipcu br., 4,3% i zmniejszyła się w porównaniu do sierpnia ub. roku o 0,9 p.proc. Spadek tego wskaźnika w skali roku odnotowano we wszystkich powiatach.
  • Wzrost przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym wyniósł 13,3% (przed rokiem odnotowano wzrost o 12,5%). Przeciętne wynagrodzenie było wyższe niż w kraju (7125,26 zł wobec 6583,03 zł) i jego wzrost w ciągu roku był większy niż w kraju (o 0,6 p. proc.).
  • W skupie produktów rolnych odnotowano znaczny wzrost przeciętnych cen pszenicy, żyta, drobiu, żywca wołowego i wieprzowego, a także mleka.
  • W skali roku zwiększyła się produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) o 24,4% (przed rokiem notowano wzrost o 10,8%), a produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się (w cenach bieżących) 20,9% (w sierpniu ub. roku wystąpił wzrost o 7,7%).
  • Według wstępnych danych liczba mieszkań oddanych do użytkowania była niższa o 7,8% niż w sierpniu ub. roku. Najwięcej mieszkań przekazali inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem oraz indywidualni. W ujęciu rocznym zmniejszyła się liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 42,7%), natomiast zwiększyła się liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (o 71,8%).
  • W skali roku wzrosła sprzedaż detaliczna (o 19,1%, wobec wzrostu o 7,2% w sierpniu 2021 r.), a także sprzedaż hurtowa (o 18,0%, wobec wzrostu o 26,9% przed rokiem).
  • W sierpniu br. do rejestru REGON wpisano 2930 nowych podmiotów, tj. o 4,2% więcej niż w poprzednim miesiącu, natomiast z ewidencji wykreślono 1253 podmioty, tj. o 12,9% więcej niż przed miesiącem. Według stanu na koniec sierpnia br. w rejestrze REGON 52,9 tys. podmiotów miało zawieszoną działalność (o 1,0% więcej niż przed miesiącem).
  • We wrześniu br. w większości badanych obszarów przedsiębiorcy oceniają koniunkturę gorzej niż w sierpniu. Największe pogorszenie nastąpiło w zakwaterowaniu i gastronomii. Tylko w transporcie i gospodarce magazynowej oraz w informacji i komunikacji oceny poprawiły się.
  • W 2 kwartale 2022 r. odnotowano znaczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w skali roku o 13,1% (wobec wzrostu o 4,1% w 2 kwartale 2021 r. i o 8,9% w 1 kwartale br.). Wysoka dynamika wskaźnika inflacji spowodowana była głównie wzrostem cen towarów i usług związanych z transportem oraz mieszkaniem.

Pełen komunikat GUS można znaleźć tutaj: link

Ostatnie artykuły

Skip to content