OFICJALNY SERWIS DOLNEGO ŚLĄSKA

Muzeum Papiernictwa na Światowej Liście Dziedzictwa UNESCO?

17 marca br. w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu wspierającego inicjatywę wpisu młynów papierniczych na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Powołany 21 czerwca 2022 r. przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Komitet jest organem doradczym, mającym za zadanie wspierać Muzeum Papiernictwa w działaniach ukierunkowanych na wpisanie młyna papierniczego w Dusznikach Zdroju na listę UNESCO.

Dusznicki zabytek to jedyny zachowany młyn papierniczy na terenie Polski, a także jedyny obiekt na obszarze Ziemi Kłodzkiej, posiadający status pomnika historii. Prócz niego, przedmiotem wpisu seryjnego ma być jeszcze pięć innych młynów papierniczych z Czech, Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Muzeum Papiernictwa jest merytorycznym liderem przedsięwzięcia, jednak wyłącznie władze państwowe mogą składać wnioski o ewentualne wpisy obiektów na listę światowego dziedzictwa. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej wyraziło gotowość reprezentowania całej grupy młynów jako formalny lider projektu.

Ponieważ realizacja zadania wymaga wielokierunkowych działań na różnych polach, w skład Komitetu weszli zarówno przedstawiciele władz państwowych i samorządowych różnych szczebli, jak i reprezentanci władz konserwatorskich, a także przedstawiciele Polskiej Rady Narodowej przy Komitecie UNESCO oraz Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju.

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu otworzyła konferencja prasowa członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Krzysztofa Maja, dyrektora Muzeum Papiernictwa Macieja Szymczyka i wicedyrektorki Joanny Serdyńskiej. Następnie wręczono powołania członkom Komitetu oraz wybrano jego prezydium w składzie: przewodniczący Krzysztof Maj, zastępca przewodniczącego Maciej Szymczyk, członkowie prezydium – Katarzyna Pałubska, Daniel Gibski.

Po dokonaniu niezbędnych formalności przyszedł czas na zaprezentowanie zgromadzonym celów i założeń projektu. Jak pierwszy zabrał głos zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jakub Wiśniewski, który przedstawił stanowisko Ministerstwa w sprawie projektu. Następnie głos zabrał dyrektor Muzeum Papiernictwa Maciej Szymczyk, który omówił koncepcję wpisu na listę UNESCO europejskich papierni z epoki przedindustrialnej. Merytoryczną część spotkania zakończyło wystąpienie wicedyrektorki Muzeum Papiernictwa Joanny Seredyńskiej, która przedstawiła niezbędne inwestycje do zrealizowania w dusznickim młynie papierniczym i jego obrębie w okresie przygotowań do wpisu na listę UNESCO. Po wystąpieniach pomiędzy członkami Komitetu wywiązała się owocna dyskusja dotycząca zaprezentowanych założeń.

Posiedzenie zwieńczyło jednogłośne przyjęcie przez członków uchwał, w których podkreślono uznanie dla idei projektu oraz zaapelowano do władz państwowych i samorządowych wszystkich szczebli o stałe wsparcie Muzeum Papiernictwa w realizowaniu tego ważnego międzynarodowego projektu.

Po zakończeniu posiedzenia pracownicy Muzeum Papiernictwa oprowadzili członków Komitetu po dusznickim młynie papierniczym oraz jego najbliższym otoczeniu, kładąc szczególny nacisk na potrzeby inwestycyjne w kontekście wymogów związanych z wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Ostatnie artykuły

Skip to content