OFICJALNY SERWIS DOLNEGO ŚLĄSKA

Tak w ciągu roku wzrosły pensje w dolnośląskich przedsiębiorstwach

Ponad pół miliona osób pracuje w sektorze przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W ciągu ostatniego roku ich pensje, według oficjalnych danych, wzrosły przeciętnie o 15 procent.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku wynosiło w czerwcu 2022 roku 7603,26 złotych – czytamy w opublikowanym właśnie przez GUS Biuletynie Statystycznym Województwa Dolnośląskiego podsumowującym pierwsze dwa kwartały tego roku. W czerwcu 2021 przeciętna pensja w dolnośląskich przedsiębiorstwach wynosiła 6585,19 zł, była więc o nieco ponad 15 proc. niższa.

Jak zmieniały się przeciętne wynagrodzenia brutto w poszczególnych branżach? Oto szczegółowe dane z czerwca 2022 w porównaniu z czerwcem 2021.

 • Przemysł (ogółem) – 8900,03 zł, wzrost o 15,3%
 • przetwórstwo przemysłowe – 6960,45 zł, wzrost o 13,4%
 • produkcja artykułów spożywczych – 5810,74 zł, wzrost o 26%
 • produkcja odzieży – 3576,34 zł, wzrost o 6,5%
 • produkcja wyrobów tekstylnych – 5725,10 zł, wzrost o 16%
 • produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – 4968,62 zł, wzrost o 17,2%
 • produkcja papieru i wyrobów z papieru – 6768,45 zł, wzrost o 3,3%
 • produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych – 7569,08 zł, wzrost o 17,6%
 • produkcja wyrobów farmaceutycznych – 7277,74 zł, wzrost o 10,8%
 • produkcja metali – 6691,28 zł, wzrost o 5,7%
 • produkcja wyrobów z metali – 6643,13 zł, wzrost o 21,6%
 • produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – 6686,08 zł, wzrost o 14%
 • poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – 4828,21 zł, spadek 0,2%
 • produkcja urządzeń elektrycznych – 6913,27 zł, wzrost o 1,5%
 • produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – 6444,93 zł, wzrost o 10,9%
 • produkcja maszyn i urządzeń – 8041,41 zł, wzrost o 18,1%
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – 8579,94 zł, wzrost o 12,2%
 • produkcja pozostałego sprzętu transportowego – 8058,74 zł, wzrost o 2,6%
 • produkcja mebli – 5122,27 zł, wzrost o 17,4%
 • dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami – 5804,65 zł, wzrost o 9,4%
 • budownictwo (ogółem) – 6741,96 zł, wzrost o 13,2%
 • budowa budynków – 6954,88 zł, wzrost o 14,4%
 • budownictwo obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 7524,84 zł, wzrost o 28,4%
 • roboty budowlane specjalistyczne – 5905,66 zł, spadek o 0,7%
 • handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi – 7086,44 zł, wzrost o 22,8%
 • handel hurtowy – 7485,69 zł, wzrost o 18,5%
 • handel detaliczny – 5147,49 zł, wzrost o 11,3%
 • transport i gospodarka magazynowa (ogółem) – 6027,48 zł, wzrost o 33,9%
 • transport lądowy i rurociągowy – 5847,23 zł, wzrost o 34,7%
 • magazynowanie i działalność wspierająca transport – 6991,19 zł, wzrost o 27,1%
 • zakwaterowanie i gastronomia – 4726,13 zł, wzrost o 8,1%
 • informacja i komunikacja – 10968,61 zł, wzrost o 9%
 • obsługa rynku nieruchomości – 6065,50 zł, wzrost o 3,2%
 • administrowanie i działalność wspierająca – 4901,55 zł, wzrost o 18%

Ostatnie artykuły

Skip to content