OFICJALNY SERWIS DOLNEGO ŚLĄSKA

Dolny Śląsk: 700 000 zł dla organizacji pozarządowych na projekty turystyczne

Przez cały styczeń 2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego można składać oferty na projekty związane z promocją, rozwojem i wzrostem konkurencyjności dolnośląskiej turystyki. W tegorocznym naborze konkursu pojawiają się zmiany merytoryczne i formalne, dzięki którym konkurs i efekty realizowanych w jego ramach projektów będą bardziej dostępne dla Dolnoślązaków.

Turystyka 2023, fot. Biuro Prasowe UMWD

Pierwszą nowością jest możliwość realizacji zadań:
1. związanych z tożsamością mieszkańców Dolnego Śląska #MOJEDOLNOŚLĄSKIE,
2. poświęconych aktywności na Odrze i innych rzekach regionu,
3. interdyscyplinarnych promujących turystykę w innowacyjny i nietypowy sposób,
4. wspierających podnoszenie kompetencji pracowników branży turystycznej,
5. skoncentrowanych na współpracy i wspólnej promocji różnych podmiotów.


Drugą nowością jest forma składania oferty. Od 2023 roku oferty na projekty turystyczne można złożyć jedynie z użyciem Generatora eNGO. Każda oferta musi zostać złożona poprzez Generator eNGO zamieszczony na stronie internetowej TUTAJ, a następnie podpisana w formie elektronicznej lub papierowej i dostarczona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


Nabór ofert otwarty będzie w systemie od 1 do 31 stycznia 2023 do godziny 23:55. Projekty mogą być realizowane od połowy marca do końca roku.


Oferty mogą składać:

1. organizacje pozarządowe
2. kościoły lub związki wyznaniowe
3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
4. spółdzielnie socjalne;
5. spółki akcyjne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowy działające na podstawie ustawy o sporcie, niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
Warunkiem formalnym jest prowadzenie statutowej działalności związanej z turystyką i krajoznawstwem.


Na konkurs przeznaczono 700.000,00 zł. Nie ma limitu kosztu zadań, jest za to wymóg posiadania finansowego wkładu własnego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami nowego konkursu TUTAJ.

Informacji o konkursie udziela:
Zespół Działu Rozwoju i Promocji Turystyki
Agata Lewicka: 71 770 41 16
Marcelina Młodzińska: 71 770 41 18
Natalia Mutor: 71 770 40 79

Ostatnie artykuły

Skip to content