OFICJALNY SERWIS DOLNEGO ŚLĄSKA

Uhonorowano zasłużonych dla Bolesławca

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Bolesławiec podjęto uchwałę w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec”. W uznaniu wybitnych zasług na rzecz rozwoju miasta tytuł otrzymali: Wanda Draj, Helena Strzelczak-Kunicka, Halina Waniak, Zygmunt Brusiło.

Pani Wanda Draj urodziła się 10.02.1949 r. we Lwówku Śląskim. W rodzinnym mieście ukończyła Liceum Ogólnokształcące. Po maturze kontynuowała naukę we Wrocławiu w Państwowej Szkole Medycznej – Studium Medyczne Instruktorów Higieny. W 1969 r. rozpoczęła pracę w Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Bolesławcu. W latach 80., po reaktywowaniu związków zawodowych „Solidarność”, w okresie pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, przez dwa lata pełniła funkcję zastępcy przewodniczącej, a kolejne 12 lat była przewodniczą NSZZ „Solidarność”. W tym czasie zajmowała się kolportażem prasy podziemnej i ulotek oraz aktywnie wspierała działania i protesty strajkujących nie tylko na terenie Śląska, ale i Pomorza. W 2004 r., już jako emerytka, reaktywowała w Bolesławcu Koło Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”, w ramach którego m.in. zajmowała się organizacją wyjazdów dla związkowców i ich rodzin. Przez wiele lat aktywnie brała udział w przygotowaniu spotkań historycznych z działaczami „Solidarności” lat 80. z uczniami z całego regionu.

Pani Helena Strzelczak-Kunicka reprezentuje Polonię francuską, która po II wojnie światowej przybyła do Bolesławca. W Bolesławcu mieszka od 72 lat. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne i pedagogiczne. Ukończyła Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu, Studium Pedagogiczne w Jeleniej Górze i Studium Podyplomowe dla Nauczycieli na Uniwersytecie Wrocławskim Wydział Filologiczny – Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Podczas pracy w Zespole Szkół Elektronicznych w Bolesławcu promowała i utrwalała pamięć o lokalnych weteranach Polskiego Państwa Podziemnego, co zostało udokumentowane w lokalnej prasie i telewizji. Jako zaangażowany pedagog zorganizowała wiele imprez czytelniczych, podczas których zaznajamiała młodzież z dziedzictwem historyczno-kulturalnym Bolesławca. Była inicjatorką działań na rzecz upamiętnienia pierwszych polskich powojennych nauczycieli, organizatorów szkolnictwa w Bolesławcu. Działała jako członek Komisji ds. Upamiętnienia pierwszych polskich powojennych nauczycieli powołanej przez prezydenta miasta. Szczególnie zaangażowana jest w działania na rzecz upamiętnienia osadników przybyłych na Ziemię Bolesławiecką po II wojnie światowej, w szczególny sposób grupy reemigrantów z Francji. Była pomysłodawczynią i współinicjatorką umieszczenia na Pomniku Osadników tablicy poświęconej przybyciu tej grupy osadników w l. 1945-1955. Z inicjatywy H. Strzelczak-Kunickiej powstała idea Dnia Osadnika Ziemi Bolesławieckiej, mający na celu integrację grup osadniczych, a obchodzony w ramach Dni Miasta.

Pani Halina Waniak od 25.04.2013 r. pełni funkcję prezesa, działającego od 2011 r. Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu z siedzibą w Bolesławieckim Ośrodku Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki w Bolesławcu. Pod jej kierownictwem, stowarzyszenie zrealizowało wiele projektów, w tej liczbie z dofinansowaniem zewnętrznym, przeprowadziło liczne spotkania, wystawy, promocje, koncerty i festyny. Przeprowadziło również niezwykle ważne prace związane z uporządkowaniem polskich cmentarzy na terenie Bośni i Hercegowiny. Najważniejszą statutową aktywnością stowarzyszenia jest dbanie o miejsca pochówków Polaków oraz zachowanie pamięci o przeszłości, poprzez kulturowe, turystyczne, gospodarcze i sportowe kontakty z Polakami, którzy pozostali w Bośni i Hercegowinie (głównie w województwie Banja Luka i powiecie Prnjavor, w rejonie Srbca).

Pan Zygmunt Brusiło absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku historia oraz Studiów Podyplomowych w Instytucie Nauk Społecznych przy Uniwersytecie Wrocławskim. W 1964 r. rozpoczął pracę zawodową w Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu, gdzie uczył historii i nauki o Polsce, a w latach 1972-1975 pełnił funkcję dyrektora. Od 1975 r. aż do emerytury był dyrektorem Zespołu Szkół Budowlanych. Od chwili zamieszkania i podjęcia pracy w Bolesławcu aktywnie angażował się w działania społeczne na rzecz miasta i regionu. Przez wiele lat był przewodnikiem turystycznym po Dolnym Śląsku, współpracując ściśle z bolesławieckim PTTK. Zajmował się popularyzacją wiedzy o regionie, również jako autor i współautor wielu publikacji. Ucząc w szkole, przekazywał kolejnym pokoleniom wiedzę na temat „małych ojczyzn”. Od lat 80. XX w., już jako członek Towarzystwa Miłośników Bolesławca (TMB) i Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego (DTSK, od 2015 r. Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne – DTR) we Wrocławiu, zaczął szerzej realizować swoją pasję regionalistyczną. Od 1992 r. do chwili obecnej pełni funkcję prezesa TMB.

Za boleslawiec.pl

Ostatnie artykuły

Skip to content