OFICJALNY SERWIS DOLNEGO ŚLĄSKA

We wrześniu seniorzy zobaczą na swoich kontach więcej pieniędzy niż zwykle

We wrześniu seniorzy zobaczą na swoich kontach więcej pieniędzy niż zwykle. 14. dodatkowa emerytura jest przelewana razem ze standardową emeryturą i rentą. Na Dolnym Śląsku dodatkowe pieniądze z ZUS dostanie prawie 600 tys. osób.

Czternasta emerytura wynosi 2650 zł brutto. Do pierwszych seniorów trafiła już 1, 5 i 6 września. Kolejne terminy wypłat to 10, 15, 20 i 25 września.

Czternastki są wypłacane w terminach wypłat emerytury lub renty. Oznacza to, że jeśli ktoś dostaje pieniądze z ZUS 10 czy 20 września, to również w tym terminie ZUS przelewa czternastkę, czyli nie będzie osobnego przelewu – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Według rzeczniczki, żeby dostać czternastkę nie trzeba składać wniosku, bowiem ZUS wypłaci pieniądze z urzędu. Na pełną kwotę czternastki mogą liczyć osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą +złotówka za złotówkę+.

Przy czym aby prawo do dodatkowego świadczenia przysługiwało, musi ono wynosić, co najmniej 50 zł.

Osoby, którym z naszych wyliczeń wychodzi 14. niższa niż 50 zł – nie dostaną jej wcale. Oznacza to, że czternastka przysługuje, gdy emerytura lub renta nie przekracza kwoty 5500 zł brutto  – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Dodatkowe świadczenie otrzymają osoby, które na ostatni dzień sierpnia mają prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS. Będzie można otrzymać tylko jedną czternastkę, a w przypadku renty rodzinnej, kwota czternastki zostanie podzielona każdemu uprawnionemu po równo. Czternastki nie otrzymają osoby ze świadczeniem zawieszonym na dzień badania prawa do czternastki, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Z wypłaty zostanie pobrana składka zdrowotna w wysokości 9 proc. oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Według szacunków, osobom z emeryturą lub rentą w wysokości do ok. 2194 zł brutto cała kwota zaliczek pobranych od kwietniowej trzynastki i wrześniowej czternastki zostanie zwrócona w rozliczeniu rocznym. Osobom ze świadczeniem do 2500 zł brutto zostanie zwrócona cała kwota zaliczek, ale pomniejszona o należny podatek. Powyżej tej kwoty efekt nie występuje.

Czternastka będzie wolna od wszelkich innych potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie się także wliczać do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla niesamodzielnych.

Szacunkowo kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzyma w tym roku ok. 8,8 mln emerytów i rencistów ze wszystkich organów rentowych. W tym ok. 6,8 mln osób otrzyma czternastkę w pełnej wysokości, a w przypadku ok. 2 mln osób świadczenie będzie pomniejszone zgodnie z zasadą “złotówka za złotówkę”.

Wydatki na świadczenia wyniosą 20,7 mld zł.

Ostatnie artykuły

Skip to content