OFICJALNY SERWIS DOLNEGO ŚLĄSKA

Wschodnia obwodnica Oleśnicy już otwarta

Kierowcy po raz pierwszy pojechali już nową drogą wojewódzką nr 451 (DW 451), czyli wschodnią obwodnicą Oleśnicy. To kolejna duża inwestycja na terenie Dolnego Śląska, która ma znacząco poprawić komfort życia mieszkańców miasta i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Kontakt na zaprojektowanie i budowę drogi wojewódzkiej nr 451 zdobyła firma Budimex SA, która realizowała to zadanie od 22 sierpnia 2018 r. do 20 listopada 2021 r.

Obwodnica Oleśnicy ma długość 3,67 km. Zakres prac objął budowę nowej drogi od skrzyżowania z ul. Krzywoustego do skrzyżowania z ul. Warszawską (długość odcinka 2,74 km) oraz rozbudowę DW 373 od skrzyżowania z ul. Warszawską do węzła S8 (1,4 km).

Całkowita wartość zadania wyniosła 38,09 mln zł, a 70 proc. tej kwoty zostało pokryte z funduszy unijnych. 5,33 mln zł zostało sfinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Inwestycję finansowo wsparło też Miasto Oleśnica, przeznaczając na nią ponad 4,35 mln zł, a blisko 1,58 mln zł stanowiły środki z budżetu państwa.

Wschodnia-obwodnica-Olesnicy-budowa-1

Zdjęcie 1 z 4

– To kolejna inwestycja drogowa, realizowana przez nas w imieniu Województwa Dolnośląskiego, która ma zwiększyć płynność ruchu tranzytowego przy jednoczesnym wyprowadzeniu go z miasta. W przypadku Oleśnicy mamy do czynienia z bardzo dużym natężeniem ruchu, związanym z bezpośrednim sąsiedztwem drogi ekspresowej nr 8 oraz drogi krajowej nr 25. Mieszkańcy z pewnością szybko odczują korzyści z powstania nowej drogi, którą wybudowaliśmy w założonym terminie, zwracając też szczególną uwagę na bezpieczeństwo jej użytkowników – mówi Leszek Loch, dyrektor naczelny Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Droga została oddana do użytku kierowców 20 grudnia br. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali m.in.: wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski, członek zarządu Województwa Dolnośląskiego Tymoteusz Myrda, burmistrz Oleśnicy Jan Bronś i dyrektor DSDiK Leszek Loch.


Ostatnie artykuły

Skip to content