OFICJALNY SERWIS DOLNEGO ŚLĄSKA

500 tysięcy złotych dla dolnośląskich seniorów. Jak skorzystać?

Rusza nabór wniosków do Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku. Program polega na udzieleniu gminom i powiatom dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań będących inicjatywą rad seniorów. Pula wsparcia, którą Samorząd Województwa przeznacza na ten cel to 500 tyś. zł.

– Rady Senioralne odgrywają ważną rolę w budowaniu lokalnej i regionalnej polityki senioralnej. Wspieramy seniorów, dostrzegamy ich potrzeby oraz podejmujemy działania służące ich integracji. Jednym z tych działań jest Program Wsparcia Rad Seniorów – mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Program Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku fot. AdobeStock.com

Celem Programu Wsparcia Rad Seniorów jest wymiana dobrych praktyk między radami seniorów, uświadamianie potrzeb osób starszych w życiu obywatelskim, określenie potrzeb rad seniorów w środowisku lokalnym, budowanie, rozwój oraz opracowanie strategii polityki senioralnej na Dolnym Śląsku, integracja i aktywizacja osób starszych.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego realizuje liczne projekty, które są skierowane do seniorów, takie jak: usługi asystenta, Dzienne Domy Opieki Medycznej, działania integrujące oraz podnoszące kompetencje. Oddziaływanie poprzez gminne i powiatowe rady seniorów ma znaczący wpływ na aktywność osób starszych, a tym samym przeciwdziałanie zjawiskom wykluczającym tę grupę społeczną.

Wsparcie finansowe w ramach Programu jest przeznaczone dla gmin lub powiatów z terenu województwa dolnośląskiego, przy których została powołana rada seniorów.

Pomoc finansowa na realizację zadania w ramach Programu nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł na funkcjonowanie rady seniorów. Wnioskodawca musi zapewnić wkład własny finansowy na poziomie minimum 20% wnioskowanej dotacji.

Do wniosku należy dołączyć uchwałę intencyjną gminnej lub powiatowej rady seniorów potwierdzającą uczestnictwo rady seniorów w opracowaniu koncepcji zaplanowanych działań w ramach Programu.

Termin składania wniosków trwa od 26.01.2024 r. do 16.02.2024 r.

W poprzedniej edycji programu dotacje otrzymały 33 samorządy na łączną kwotę 282 tyś. zł. Dzięki dofinansowaniu odbyły się takie wydarzenia jak Gminny Piknik Senioralny w Złotym Stoku, warsztaty z emisji głosu i autoprezentacji w powiecie karkonoskim, II Forum Seniorów Jeleniej Góry, organizacja senioralnej kawiarenki w Złotoryi, udział w Igrzyskach Sportowych Seniorów ze Świdnicy.

Ostatnie artykuły

Skip to content