OFICJALNY SERWIS DOLNEGO ŚLĄSKA

Dolnośląscy Terytorialsi na arenie międzynarodowej

Żołnierze 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej będą mieli możliwość zdobywać nowe doświadczenia, szkoląc się ze swoimi odpowiednikami z Niemiec i Szwajcarii. Jest to rezultat serii spotkań Dowódcy 16 DBOT płk. Edwarda Chyły z przedstawicielami zagranicznych sił zbrojnych.

Pod koniec zeszłego roku przedstawiciele 16 DBOT odwiedzili żołnierzy z Regional Territorial Command Saxony (RTCS) w Dreźnie. Wizyta pozwoliła na wstępne zaplanowanie procesu wspólnych szkoleń. Ze względu na bezpośrednią styczność Saksonii z Dolnym Śląskiem, strony zadeklarowały chęć utworzenia polsko – niemieckiego zespołu roboczego, który głównie będzie skupiał się na współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dolnośląscy Terytorialsi na arenie międzynarodowej. fot. DBOT

Wraz z nowym rokiem odbyło się spotkanie z przedstawicielami 1st Territorial Division (1st Ter Div) w Szwajcarii. Delegacja z dolnośląskiej Brygady OT miała okazję przyglądać się szkoleniu realizowanemu z udziałem grup poszukiwawczo-ratowniczych oraz zapoznała się ze specjalistycznym sprzętem będącym na wyposażeniu szwajcarskiej obrony terytorialnej. 

„Nawiązanie współpracy z zagranicznymi odpowiednikami Wojsk Obrony Terytorialnej pozwoli zdobyć  każdej ze stron nowe doświadczenia oraz umożliwi wspólne szkolenia na wielu płaszczyznach” podsumował płk Edward Chyła.

„Bardzo mocno liczę na wymianę doświadczeń z 16 Dolnośląską Brygadą Obrony Terytorialnej – powiedział gen. dyw. Mathias Tüscher Dowódca 1st Ter Div – szczególnie w tematyce zarządzania kryzysowego” dodał.

Dolnośląscy Terytorialsi na arenie międzynarodowej. fot. DBOT

Głównym zadaniem Wojsk Obrony Terytorialnej jest prowadzenie działań obronnych we współdziałaniu z pozostałymi rodzajami Sił Zbrojnych RP oraz pomoc lokalnym społecznościom w sytuacjach kryzysowych. Stąd nawiązanie współpracy z jednostkami z Niemiec i Szwajcarii może przynieść wymierne efekty.

Ostatnie artykuły

Skip to content