OFICJALNY SERWIS DOLNEGO ŚLĄSKA

Dolny Śląsk przyznał pieniądze dla 32 wsi [LISTA PROJEKTÓW]

Od 6,5 do 10 tysięcy złotych trafi do 32 małych miejscowości na Dolnym Śląsku. To pieniądze przyznane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie projektów promujących ideę odnowy wsi. Wsparcie trafi na konta kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, fundacji, parafii czy ochotniczych straży pożarnych.

Dzięki wsparciu samorządu, możliwe będzie utworzenie m.in. miejsca rekreacji w Ołdrzychowicach Kłodzkich, doposażenie placu zabaw w Pęgowie, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Ligocie Polskiej i przy świetlicy w Solnikach Małych, stworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Posadowicach, zorganizowanie Nocy Świętojańskiej w Bukówce, budowa miejsca na ognisko w Dobrzejowie, organizacja pikniku rodzinnego przez parafię w Ścinawce Dolnej czy obchodów 800-lecia Kotowic.

Zwycięskie projekty zostały wybrane na posiedzeniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego 9 maja 2023. Celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów dotyczących poprawy funkcjonowania grup odnowy wsi poprzez pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Oto wszystkie wybrane projekty:

 • Utworzenie miejsca rekreacji w Ołdrzychowicach Kłodzkich – 10.000 zł
 • Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej w sołectwie Grudza – 10.000 zł
 • Promujemy odnowę wsi dolnośląskiej w Głębowicach – 9.200 zł
 • Gołębice – wioska o gołębim sercu – 10.000 zł
 • III Powiatowy Kongres Kobiet Wiejskich – Kultura – 8.000 zł
 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Solnikach Małych – 10.000 zł
 • Stworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Posadowicach – 10.000 zł
 • II Noc Świętojańska – Powitanie lata w Bukówce – 10.000 zł
 • Leśny Władek na tropie… atrakcji w Wiosce Piasku i Kamienia – 10.000 zł
 • Wsparcie działań promocyjnych sołectwa Kłobuczyn – 6.890 zł
 • Renowacja tablicy informacyjnej i zasadzenie kwiatów w centrum Pastuchowa – 8.000 zł
 • Promujemy Łagiewniki – 10.000 zł
 • Śmiałowicki młyn wodny – mural z historią w tle – 10.000 zł
 • Odnowa Dolnośląskiej Wsi w miejscowości Krościna Wielka – 10.000 zł
 • Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej w miejscowości Ciepłowody poprzez uporządkowanie terenów zielonych służących wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców – 10.000 zł
 • Zielona Oaza – 9.000 zł
 • Odnowa Wsi Dolnośląskiej w miejscowości Bagno – 10.000 zł
 • Odnowa Wsi Dolnośląskiej w miejscowości Siemianice – 10.000 zł
 • Wyposażenie przestrzeni publicznej, promocja wsi Radków, integracja mieszkańców – 8.000 zł
 • Budowa miejsca na ognisko – tworzenie miejsca rekreacji w Dobrzejowie – 10.000 zł
 • Miejsce spotkań przy ognisku w Trzebniku – 8.991 zł
 • Sołectwo Dobromierz – wspólnie od wieków – 10.000 zł
 • Promocja idei odnowy wsi poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz organizację festynu rodzinnego w Ścinawce Dolnej – 10.000 zł
 • Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej poprzez wydanie materiałów promujących sołectwo Ratno Górne oraz organizację warsztatów artystycznych promujących uczestnictwo i funkcjonowanie w inicjatywie “Odnowa Wsi Dolnośląskiej” – 8.000 zł
 • Święto ciasta – 7.400 zł
 • Stworzenie miejsca do aktywizacji mieszkańców Stradomii Wierzchniej – 10.000 zł
 • Aktywni i dumni z regionu Gór Kaczawskich – 10.000 zł
 • 800-lecie Kotowic – 10.000 zł
 • Promujemy ideę Odnowy Dolnośląskiej Wsi w miejscowości Rościsławice – 10.000 zł
 • Doposażenie placu zaaw przy świetlicy oraz wykonanie gadżetów reklamowych w Pęgowie – 10.000 zł
 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Ligocie Polskiej – 9.998 zł
 • Pszczelarska wioska Smardzów w odnowie dolnośląskiej wsi – 6.521 zł

Ostatnie artykuły

Skip to content