OFICJALNY SERWIS DOLNEGO ŚLĄSKA

Gdzie do lekarza w Wielkanoc. Dolnośląski NFZ przypomina 

Wszyscy życzymy sobie zdrowych i spokojnych świąt. Jednak na wszelki wypadek, w razie nieprzewidzianych okoliczności, dobrze jest wiedzieć gdzie się zwrócić po pomoc medyczną. Wielkanoc to kilka dni wolnych, w czasie których nie pracują przychodnie POZ. Czy to oznacza, że zawsze w razie problemów zdrowotnych powinniśmy wezwać karetkę pogotowia lub udać się na SOR? Nie zawsze – w wielu przypadkach  potrzebną pomoc otrzymamy w punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

W razie nagłego zachorowania możemy się udać po pomoc do punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Takie poradnie pracują od poniedziałku do piątku w godz. od 18:00 do 08:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy w godz. od 08:00 do 08:00 dnia następnego. Z pomocy takich placówek możemy skorzystać:

 • w razie nagłego zachorowania
 • w przypadku pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma u nas objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia czy ryzyka istotnego uszczerbku na zdrowiu
 • gdy obawiamy się, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może niekorzystnie wpłynąć na nasze zdrowie. 

Aby skorzystać z nocnej i świątecznej pomocy medycznej nie trzeba się rejestrować. W przypadku nagłego zachorowania Pacjent może udać się do najbliższego punktu, bez względu na to gdzie mieszka i do którego lekarza lub pielęgniarki POZ złożył swoją deklarację. 

Punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej we Wrocławiu:

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 73a, tel. 71 327 05 36
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu ul. Koszarowa 5, tel. 71 395 76 07
 • Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu ul. Gen. E. A. Fieldorfa 2, tel. 71 306 42 22
 • Szpital Specjalistyczny im A. Falkiewicza we Wrocławiu ul. Warszawska 2, tel. 71 377 41 16, 883 372 776

Nocna pomoc stomatologiczna

W gabinetach pełniących dyżur pacjenci przyjmowani są w przypadkach nagłych. Podczas dyżurów stomatologicznych udzielane są świadczenia doraźne, z ekstrakcjami zębów włącznie.
W dni powszednie dyżury stomatologiczne pełnione są w godzinach od 19:00 do 7:00. W sobotę, niedzielę i święta – przez 24 godziny na dobę.

Punkt nocnej pomocy stomatologicznej we Wrocławiu:

 • Centrum medyczne „ESTOMEDICA” we Wrocławiu ul. Słowiańska 27 B, tel. 71 372 13 10

Kiedy zgłosić się na SOR?

Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgłaszamy się sytuacji stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Jest to stan, który wymaga natychmiastowej diagnostyki i leczenia, którego bezpośrednim skutkiem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu i ciała, a nawet utrata życia.

Na SOR powinniśmy się zgłosić gdy:

 • doznamy urazu, ulegniemy wypadkowi (np. zranienie, złamanie)
 • nasze samopoczucie ulegnie nagłemu pogorszeniu i podejrzewamy zawał, udar, mamy duszności i problemy z oddychaniem
 • występuje u nas krwawienie z przewodu pokarmowego lub dróg moczowych
 • przychodnia nie może udzielić nam pomocy, a nasz stan wskazuje na to, że nie możemy czekać.

Lekarz SOR kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. SOR nie jest miejscem, w które powinniśmy się udać w razie przeziębienia czy niestrawności lub po receptę na leki lub skierowanie na badania.

Szpitalne Oddziały Ratunkowe we Wrocławiu:

 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213, tel. 71 733 10 00
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 73a, tel. 71 327 01 44
 • 4 Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu ul. Weigla 5, tel. 261 660 720
 • Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu ul.  gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, tel. 71 306 43 00

Kiedy wezwać karetkę?

Karetkę pogotowia powinniśmy wezwać w sytuacji:

 • bezpośredniego zagrożeniu życia
 • nagłej, której skutkiem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia
 • nagłego pogorszenia się stanu osoby chorej, który może prowadzić do uszczerbku na zdrowiu.

Przykładem sytuacji, w której należy wezwać pogotowie będą m.in. utrata przytomności, urazy powstałe w wyniku wypadku komunikacyjnego czy ostre, nasilone reakcje uczuleniowe. Pomoc wezwiemy dzwoniąc na numery alarmowe – 999 lub 112.

Nie należy wzywać karetki do zachorowań i zdarzeń, które nie powodują nagłego zagrożenia zdrowia i życia lub gdy potrzebujemy recepty na leki lub skierowania. Dyspozytor medyczny, po ocenie sytuacji, może odmówić wysłania karetki, podając przyczynę odmowy oraz sposób dalszego postępowania.

Ostatnie artykuły

Skip to content