OFICJALNY SERWIS DOLNEGO ŚLĄSKA

Konkurs ofert w myśl inicjatywy ,,ROK 2024 ROKIEM GÓR OTWARTYCH DLA WSZYSTKICH!”

Sejmik Województwa Dolnośląskiego ustanowił w Województwie Dolnośląskim ,,Rok 2024 Rokiem Gór Otwartych Dla Wszystkich”. W związku z tym ogłaszamy konkurs ofert skierowany do organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych ze środków PFRON. Rezolucja jest inspiracją i kontynuacją dotychczasowych inicjatyw podejmowanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego we współpracy z dolnośląskimi środowiskami osób z niepełnosprawnościami

Województwo Dolnośląskie jest jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów turystycznych Polski. Duże zróżnicowanie terenu, bogata fauna i flora, zasoby mineralne, istniejąca baza turystyczna urozmaica walory krajoznawcze naszego regionu, a ruch turystyczny ma bardzo bogatą historię. Szczególne miejsce wśród zwiedzających zajmują osoby z niepełnosprawnościami.

-Góry otwarte dla wszystkich, to takie które są dostępne również dla osób z niepełnosprawnościami. Na Dolnym Śląsku istnieje wiele organizacji pozarządowych, które organizują tego typu wydarzenia, korzystając ze specjalnych wózków biegowych, czy wnosząc na własnych plecach osoby z niepełnosprawnością na górskie szyty. Z myślą o tych organizacjach ogłosiliśmy konkurs na dofinansowanie tego typu aktywności. – mówi Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Konkurs ofert w myśl inicjatywy ,,ROK 2024 ROKIEM GÓR OTWARTYCH DLA WSZYSTKICH!” fot. Biuro Prasowe UMWD

Zachęcamy organizacje pozarządowe do składania ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2024 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczył na ten cel 2 miliony zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadanie konkursowe przewiduje organizowanie dla osób niepełnosprawnych, na terenie gór i wzgórz Dolnego Śląska regionalnych imprez turystycznych i rekreacyjnych wpisujących się w hasło „ROK 2024 ROKIEM GÓR OTWARTYCH DLA WSZYSTKICH”. Oferty można składać do 11 kwietnia 2024 r.

– Jestem mamą trzydziestosześcioletniej Marty, która porusza się tylko i wyłącznie na wózku inwalidzkim. Jesteśmy bardzo zadowolone z wypraw w góry, bardzo byśmy chciały kontynuować te wyprawy. Jako mama niepełnosprawnej dziewczyny myślałam, że góry nie są dla nas, że nie jesteśmy w stanie wybrać się na taką wyprawę, ale dzięki wsparciu osób ze stowarzyszenia zostałyśmy namówione, wybrałyśmy się na taką przejażdżkę i wróciłyśmy przeszczęśliwe. – mówi Janina Radziszewska, mama osoby niepełnosprawnej, z którą bierze udział w górskich wyprawach dla osób z niepełnosprawnościami.

– Dzięki organizacjom pozarządowym po raz pierwszy byłem w górach i ta moja przygoda z górami trwa, bo właśnie dzięki wolontariuszom i organizacjom pozarządowym istnieje taka możliwość. Jako że jestem osobą niewidomą, bez przewodnika nie byłbym w stanie ani biegać, ani otwierać gór. Dostęp do różnych aktywności i sportu dla osób niewidomych jest bardzo ważne, daje to duży rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy. – ocenia Andrey Tikhonov, uczestnik wypraw górskich dla osób z niepełnosprawnościami, który wczoraj przebiegł półmataron w Warszawie.

Kwota wnioskowanej dotacji musi oscylować w przedziale od 50 tys. zł do 100 tys. zł. Konkurs przewiduje również zakup sprzętu potrzebnego do organizacji wyjazdów, takich jak specjalistyczne wózki. Kwota na zakup sprzętu to maksymalnie 50% dofinansowania, o które ubiegać się będzie organizacja pozarządowa.

– My wraz ze Stowarzyszeniem założyliśmy Koło Turystyki Górskiej. Wyjście w góry oznacza dla nas zapewnienie potrzeby naturalnego ruchu, poprawienie prawności, pokonywanie barier w głowie i pokonywanie leku, ponieważ często osoby z niepełnosprawnościami mają lęk przed górami, często związane z dostępnością. – dodaje Sabina Chudzyńska, rehabilitantka i asystentka turystyczna osoby niepełnosprawnej.

Ostatnie artykuły

Skip to content