OFICJALNY SERWIS DOLNEGO ŚLĄSKA

Urbancard. Nowa propozycja rozliczania przejazdów koleją we Wrocławiu

Samorząd Województwa Dolnośląskiego proponuje nowe zasady rozliczania przejazdów koleją w granicach miasta wzorowany na rozwiązaniu sprawdzonym i dobrze funkcjonującym w aglomeracji warszawskiej. Najistotniejszą kwestią dla samorządu Dolnego Śląska jest to, aby mieszkańcy stolicy regionu i aglomeracji wrocławskiej mogli znów korzystać z Urbancard w pociągach regionalnych przewoźników poruszających się po Wrocławiu. Nowe założenia przedstawili podczas konferencji prasowej, Krzysztof Maj, Członek Zarządu Województwa oraz Jerzy Michalak kierujący Departamentem Aglomeracji i Agnieszka Zakęś z Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Przez stolicę Dolnego Śląska każdego dnia przejeżdża ponad 500 pociągów, a na terenie Wrocławia funkcjonuje 31 przystanków i stacji kolejowych. – To ogromny potencjał, który warto wykorzystać, aby odkorkować Wrocław i zwiększyć możliwości transportu publicznegoKrzysztof Maj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Samorząd Województwa Dolnośląskiego, który jest organizatorem kolejowych przewozów pasażerskich w regionie, w ostatnich latach zwiększył ich finansowanie niemal trzykrotnie ze 100 milionów złotych do 280 milionów złotych!

Warszawa ma niewiele więcej przystanków kolejowych w porównaniu do Wrocławia na znacznie większym obszarze. Proponujemy dostosować do naszych potrzeb rozwiązania, które tam się sprawdzają. Rozpocznijmy rozmowy o innym modelu współpracy, bo każdy dzień zwłoki to niepotrzebne nerwy wszystkich stojących we wrocławskich korkachwyjaśnia Krzysztof Maj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Już w 2011 roku ówczesny prezydent Wrocławia zawarł z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego porozumienie, na mocy którego na obszarze miasta można było się poruszać na podstawie Urbancard w pociągach przewoźników regionalnych. Rozwiązanie to dotyczyło wszystkich podróżnych niezależnie od miejsca rozliczania podatków czy stacji, na której rozpoczynali swoją podróż.

To rozwiązanie umożliwiało wówczas funkcjonowanie zintegrowanego biletu. Od tamtej pory znacznie wzrosła liczba pasażerów, zwiększyła się liczba obsługujących ich pociągów, ale też przystanków kolejowych na terenie miasta. Ta nowa – korzystniejsza oferta wymaga znalezienia nowego rozwiązania rozliczania usługi przewozów kolejowych w mieściemówi Jerzy Michalak, Dyrektor Departamentu Aglomeracji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Władze województwa proponują rozliczanie przejazdów koleją na wzór rozwiązania funkcjonującego w Warszawie. W myśl przyjętych tam zasad samorządy (miasto stołeczne Warszawa, gminy i powiaty aglomeracji) częściowo pokrywają koszty funkcjonowania kolei płacąc określoną stawkę przewoźnikom. Jednostką rozliczenia w tej sytuacji jest tzw. wozokilometr czyli stawka, jaką poszczególne gminy płacą za przejazd pociągu przez swój obszar administracyjny. W ten sam sposób np. samorząd Wrocławia rozlicza się za przewozy tramwajami i autobusami ze spółką MPK Wrocław.

Ostatnie artykuły

Skip to content