OFICJALNY SERWIS DOLNEGO ŚLĄSKA

Zmiany w Szpitalu im. Falkiewicza we Wrocławiu

W Szpitalu im. Falkiewicza we Wrocławiu zachodzą zmiany korzystne dla pacjentek spodziewających się dziecka. Szpital może pochwalić się 3133 porodami w roku 2022, w tym 61 % stanowią porody siłami natury. Od stycznia 2023 porody naturalne w szpitalu stanowią 70% wszystkich urodzeń. Prawie 40% rodzących Pań korzysta ze znieczulenia zewnątrzoponowego, które jest dostępne przez całą dobę. Szpital oferuje również niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego, takie jak immersja wodna, aromaterapia czy akupresura.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ubiegłym roku przekazał środki w wysokości  ponad 2,5 mln zł na remonty i doposażenie szpitala w najpotrzebniejszy sprzęt.

Zależy nam na zapewnieniu przyszłym mamom odpowiedniego komfortu w czasie tak ważnego wydarzenia, jakim są narodziny dziecka. Poprawiamy standardy opieki medycznej oraz wprowadzamy zmiany, dzięki którym pacjentki otoczone są szczególną troską – mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Sale Porodów Naturalnych

Minął rok od wprowadzenia pilotażowego projektu – Sali Porodów Naturalnych w Szpitalu im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. Utworzenie Sali Porodów Naturalnych spotkało się z pozytywnym odzewem i dużym zainteresowaniem przyszłych mam. Aktualnie szpital może pochwalić się sześcioma wyremontowanymi indywidualnymi Salami, a jedna z nich wyposażona jest w wannę do porodu, która cieszy się dużym zainteresowaniem.

Projekt powstał z myślą o parach, które chcą świadomie w warunkach zbliżonych do domowy przywitać swoje dzieci. W ciągu roku poprawiono nie tylko jakość  opieki w trakcie porodu, ale również w oddziale położniczo-neonatologicznym, gdzie w systemie rooming-in przebywają mamy z dziećmi. Wszystkie położne z oddziału położniczego udzielają porad, edukują oraz pomagają w aspekcie karmienia piersią, dodatkowo dwie położne laktacyjne rozwiązują napotkane trudności związane z laktacją – mówi Agnieszka Chrobak Dyrektor Szpitala im. Falkiewicza we Wrocławiu.

Poradnia położnej POZ

Z początkiem marca rozpoczęła działalności poradnia położnej POZ. W ramach poradni położne oferują świadczenia związane z przygotowaniem pacjentki do porodu, prowadzeniem ciąży fizjologicznej, jak również opieki położnej środowiskowej po porodzie. Zgodnie z modelem opieki położniczej położna ma wszelkie kompetencje do sprawowania opieki nad ciążą o przebiegu fizjologicznym, od rozpoznania ciąży do opieki nad matką i dzieckiem po porodzie. Specjalnie dla Par przygotowano autorską kartę przebiegu ciąży. Szpital zaprasza wszystkie kobiety na każdym etapie ciąży oraz po porodzie do kontaktowania się pod numerem telefonu 667-977-767 w godzinach 08:00-18:00 w dni powszednie.

Poradnia Zaburzeń Prokreacji i Leczenia  Endometriozy

W kwietniu ruszy Poradnia Zaburzeń Prokreacji i Leczenia  Endometriozy, w ramach której  zostaną objęte opieką niepłodne pary oraz pary starające się o poczęcie dzieci. Diagnostyka i leczenie przyczynowe niepłodności będzie finansowane przez NFZ. Diagnostyka będzie dotyczyć zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Przewiduje się również diagnostykę i leczenie operacyjne. Zainteresowane pary mogą kontaktować się pod adresem email: prokreacja@falkiewicza.pl

Aktualnie koncentrujemy się na zapewnieniu mieszkankom całego Dolnego Śląska dostępu do wysokiej jakości małoinwazyjnej endoskopii, w tym histeroskopii i laparoskopii oraz kolposkopii. W tym celu powstała Poradnia Ginekologii Operacyjnej, gdzie mogą zgłaszać się pacjentki ze skierowaniem do zabiegu pod adresem email operacje@falkiewicza.pl i numerem telefonu 883-372-777 w godzinach 08:00-11:00 w dni powszednie.

Ostatnie artykuły

Skip to content